Programul Mihail Kogalniceanu

Voi vorbi despre acest program deoarece experienţa mi-a oferit şi o alternativă pozitivă în ceea ce priveşte programele de finanţare de la stat. Programul Mihail Kogalniceanu, destinat firmelor din România reprezintă o colaborare între Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţiile de credit partenere. A fost conceput pentru o perioadă de 3 ani pentru finanţarea nevoilor curente de capital de lucru. Avantajul major al acestuia din anul curent este subvenţionarea 100% din valoarea dobânzii practicate, dar nu mai mult de 9%.

Câteva elemente semnificative pentru acest produs sunt: perioada de creditare, valoarea creditului, dobânda şi rambursarea lui. Perioada de creditare este de maxim 12 luni cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de maxim 12 luni fiecare, fără a depăşi durata programului (durata programului 30.11.2013). Valoarea maximă ce se poate obţine este de: 400.000 lei/ IMM. Dobânda este subvenţtionată 100%, spre deosebire de anul anterior când a fost subvenţionată 70%. Există de asemenea, posibilitatea de rambursare permanentă, pe toată perioada de valabilitate a plafonului de credit aprobat.

Unul dintre aspectele considerate a fi călcâiul lui Ahile este cel că la data scadenţei, linia trebuie să fie rambursată integral, chiar dacă s-a solicitat prelungirea acesteia pe o nouă perioadă, tinand cont ca acest program este operaţional în perioada 2011-2013.